Admin‎ > ‎2010-2012‎ > ‎Latest Announcement‎ > ‎

Latest Announcement

posted Jan 22, 2010, 6:18 PM by Lilibeth Franco   [ updated May 28, 2012, 8:01 PM ]
Para sa mga magulang ng mga mag-aaral na papasok sa unang baitang, ang Screening Test po na isasagawa ng mga guro sa unang baitang ay magaganap sa Huwebes, Mayo 31, 2012 sa ganap na ika-9 ng umaga.  Mangyari lang po na magdala ng sariling lapis at krayola para sa nasabing pagsusulit.

 

Comments